Skip to main content

Image / Pastor Aksel Kristiansen (1896-1967). Udsendt af Dansk Santalmission til Nordindien, 1928-39 og ...

Have a question about this item?

Item information. View source record on contributor's website.

Title
Pastor Aksel Kristiansen (1896-1967). Udsendt af Dansk Santalmission til Nordindien, 1928-39 og 1946-49. Gift med Rigmor Skat Petersen, 1928 i Darjeeling. Arbejdssteder: Gaorang/Gaurang 1929-39 + 1946-47 og Bongaigaon 1948-49. Sognepræst i Laastrup/Skals, 1939-46 samt provst i Rinds-Nørlyng provsti, fra 1943. Aksel Kristiansen blev pioner for missionen blandt Boro/Bodo-folket i Assam. I 1929 var missionsstationen i Gaorang/Gaurang opført, og senere også en kostskole for drenge. I de følgende år blev mange menigheder grundlagt, og da Rigmor & Aksel Kristiansen vendte hjem i 1939, var der 3000 døbte Boroer. En særlig betydningsfuld indsats gjorde Aksel Kristiansen på det litterære område, hvor han bl.a. oversatte Det Nye Testamente til Boro/Bodo-sproget, 1939. Senere fik han 3 års præsteorlov i DK og vendte tilbage til Assam med henblik på at revidere sin oversættelse, og et nyt oplag var færdigtrykt i 1949. Aksel Kristiansen har også skrevet flere bøger om sine år som missionær, således: "Blandt Urfolk i Assams Jungle", 1934, og "Arbejdsaar blandt Boroerne",1942
Rev. Aksel Kristiansen (1896-1967). Sent by Danish Santal Mission to North India, 1928-39 and 1
Publication Information
University of Southern California. Libraries
Contributing Institution
University of Southern California Digital Library
Collection
International Mission Photography Archive, ca.1860-ca.1960
Rights Information
CC Attribution (CC BY). https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Må bruges med kildeangivelse: Danmission Photo Archive / Should be used with source reference: Danmission Photo Archive.
Danmission
Strandagervej 24, 2900 Hellerup, Denmark
USC does not control copyright for these images. For usage permission, contact the Danmission. Information is available at http://danmission.dk
danmission@danmission.dk
Description
Rev. Aksel Kristiansen (1896-1967). Sent by Danish Santal Mission to North India, 1928-39 and 1946-49. Married to Rigmor Skat Petersen, 1928 in Darjeeling. Working places: Gaorang/Gaurang 1929-39 + 1946-47, Bongaigaon 1948-49. Pastor in Laastrup/Skals Congregations, 1939-46 and Dean of Rinds-Nørlyng Deanery, from 1943. Aksel Kristiansen became the pioneer for mission to the Boro/Bodo tribe in Assam. In 1929 the Gaorang/Gaurang Mission Station was built, and later also a boy's boarding school. During the following years several congregations were founded, and when Rigmor & Aksel Kristiansen returned to Denmark in 1939, 3000 Christian Boros were baptized. A particularly significant contribution of Aksel Kristiansen was his literacy work , e.g. translating the New Testament to the Boro/Bodo language, 1939. Later, having 3 years of furlough from his ministry in Denmark, he returned to Assam for a revision of his previous translation, and a new edition was published in 1949. Aksel Kristiansen also wrote books about his years as a missionary, e.g. "Blandt Urfolk i Assams Jungle", 1934, and "Arbejdsaar blandt Boroerne",1942.
Type
image
Format
image/jpeg
photographs
Identifier
imp-dan-Folder119_00071A.jpg
http://doi.org/10.25549/impa-c123-98743
http://thumbnails.digitallibrary.usc.edu/imp-dan-Folder119_00071A.jpg
Subject
Danish Santal Mission
Danmission
Dansk Santalmission
FOLDER119
Portrætter
Portraits
Kirke Mission
Church Mission
Bibeloversættelse - NT
Bible Translation - NT
Evangelism
Evangelisation
Gaurang
Gaorang
Bongagaon
Assam
Santalkirken
The Santal Church
NELC
Northern Evg. Lutheran Church
Aksel Kristiansen
Rigmor Kristiansen
Rigmor Skat Petersen
Bog: Arbejdsaar blandt Boroerne
Bog: Blandt Urfolk i Assams Jungle
Missionærer
Missionaries
Indien Nord
India North
The Boro Mission
The Bodo Mission
Place
Asia
Gaorang
Gaurang
Indien Nord
India, North
Indien
India
Jharkhand
Source
Folder119_00071A.tiff [File]
Relation
Danmission Photo Archive
International Mission Photography Archive, ca.1860-ca.1960
Photographs of the Danmission, Copenhagen, Denmark
http://fotoarkiv.danmission.dk/fotoweb/archives/5001-Danmission%20Photo%20Archive/archive/photo_archive/Folder119_00071A.tiff.info#preview-media

About the collections in Calisphere

Learn more about the collections in Calisphere. View our statement on digital primary resources.

Copyright, permissions, and use

If you're wondering about permissions and what you can do with this item, a good starting point is the "rights information" on this page. See our terms of use for more tips.

Share your story

Has Calisphere helped you advance your research, complete a project, or find something meaningful? We'd love to hear about it; please send us a message.

Explore related content on Calisphere: