University of Southern California Digital Library > International Mission Photography Archive, ca.1860-ca.1960 > Leprosy Surgeon, DM Johannes G. Andersen (1922-2005). During the second half of the 20th Centur

Image / Leprosy Surgeon, DM Johannes G. Andersen (1922-2005). During the second half of ...

Have a question about this item?

Item Information. View source record on contributor's website.

Title
Leprosy Surgeon, DM Johannes G. Andersen (1922-2005). During the second half of the 20th Centur
Spedalskhedskirurg, Dr. med. Johannes. G. Andersen (1922-2005). Johs. G. og Karen Andersens liv har i anden halvdel af det 20. årh. været koncentreret om udviklingen af spedalskhedsbehandling i Asien og Afrika - med specielt fokus på rehabilitering via rekonstruktiv kirurgi og genoptræning. Det begyndte i Sevapur, Assam, Nordindien, 1953-58, og senere i Purulia, West Bengal, samt Nepal, 1962-67. I 1970erne gik nogle år med fortsat uddannelse i Sydindien, samt med undervisning og specialkirurgi i Tanzania, Kenya og Uganda. Herefter ansættelse som konsulent i Danida, samt i Spedalskhedsmissionen. I 1977-84 var Johs. G. leder af Spedalskhedscentret ALERT, Addis Abeba, Etiopien - med uddannelse af medicinsk personale fra hele kontinentet, i behandling og rehabilitering af spedalske. Og engagementet fortsatte efter pensionering, bl.a. med et ophold i Nilphamari, Bangladesh, udsendt af Danida og Spedalskhedsmissionen. (Foto fra 1964)
Creator
Nielsen, Leif
Date Created and/or Issued
1964-11-03
Publication Information
University of Southern California. Libraries
Contributing Institution
University of Southern California Digital Library
Collection
International Mission Photography Archive, ca.1860-ca.1960
Rights Information
CC Attribution (CC BY). https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Må bruges med kildeangivelse: Danmission Photo Archive / Should be used with source reference: Danmission Photo Archive.
Danmission
Strandagervej 24, 2900 Hellerup, Denmark
USC does not control copyright for these images. For usage permission, contact the Danmission. Information is available at http://danmission.dk
danmission@danmission.dk
Description
Leprosy Surgeon, DM Johannes G. Andersen (1922-2005). During the second half of the 20th Century, the lives of Johs. G. and Karen Andersen were concentrated on development of the leprosy treatment in Asia and Africa – with particular focus on reconstructive surgery and rehabilitation. The work started in Sevapur, Assam, North India 1953-58, later Purulia, West Bengal and Nepal, 1962-67. After further education in South India, the work continued with education and special surgery in Tanzania, Kenya and Uganda. This followed by appointment as consultant of Danida and employment by the Leprosy Mission, 1977-84, as Head of the Leprosy Centre ALERT, Addis Ababa, Ethiopia – with education in leprosy and rehabilitation to medical personel from all over Africa. Also after retirement, the commitment continued, including a period at Nilphamari, Bangladesh, sent by Danida and the Leprosy Mission. (Photo from 1964).
Type
image
Format
image/jpeg
photographs
Identifier
imp-dan-Folder220_00012A.jpg
http://doi.org/10.25549/impa-c123-101463
http://thumbnails.digitallibrary.usc.edu/imp-dan-Folder220_00012A.jpg
Subject
Danmission
FOLDER220
Missionærer
Missionaries
Portrætter
Portraits
Danish Santal Mission
Dansk Santalmission
Johannes G. Andersen
Karen Andersen
Indien India
Sevapur Assam
Purulia West Bengal
Nepal
Spedalskhedsmissionen
The Leprosy Mission
Danida
Tanzania
Kenya
Uganda
ALERT Addis Abeba
Ethiopia
DBLM
Danish Bangladesh Leprosy Mission
Rehabilitation
Operation
Bangladesh
Nilphamari
Hospital Sundhed
Hospital Health
Ledelse Administration
Management Administration
Time Period
1964-11-03
Place
Asia
Indien Nord
India, North
Indien
India
Purulia
West Bengal
Source
Folder220_00012A.tiff [File]
Relation
Danmission Photo Archive
International Mission Photography Archive, ca.1860-ca.1960
Photographs of the Danmission, Copenhagen, Denmark
http://fotoarkiv.danmission.dk/fotoweb/archives/5001-Danmission%20Photo%20Archive/archive/photo_archive/Folder220_00012A.tiff.info#preview-media

Explore related content on Calisphere: